Uutiset

Ympäristöä kunnioittaen

Huolenpito ympäristöstä on yksi Keskusautohallin perusarvoista. Tärkeimpinä keinoina ovat kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähentäminen tehostamalla lajittelua ja ongelmajätteiden käsittelyä. Kaikesta tuottamastamme jätteestä kaatopaikalle päätyy vain 1%. Kiitos henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tästä erinomaisesta tuloksesta!