Ympäristö- ja laatupolitiikka

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Keskusautohalli Oy on Volvo-, Honda-,  Renault-, Dacia- sekä Nissan-merkkisiä henkilö- ja tavara-autoja myyvä yritys. Automyynnin toimipisteitä on Turussa, Raisiossa, Salossa ja Forssassa. Lisäksi toimintaamme kuuluu edellä mainittujen automerkkien sekä Suzuki- ja Hyundai-henkilöautojen sekä Isuzu-tavara-autojen huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut Turussa, Salossa ja Forssassa.

Tavoitteenamme on vähentää toiminnassamme syntyvän jätteen määrää asettamalla ympäristösuojelullisia tavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista, sekä yhdessä samoissa kiinteistöissä toimivien kumppaniemme ja vuokralaistemme kanssa pienentää käytössämme olevien kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian kulutusta huolehtimalla kiinteistöjemme asianmukaisesta kunnosta ja käytöstä. 

Tarjoamalla ympäristöystävällisempiä sekä pienempikulutuksellisempia henkilö- ja tavara-autoja pyrimme osaltamme vaikuttamaan pakokaasupäästöihin sekä ympäristönrasitukseen vähentävästi. Lisäksi ajoneuvojen päivittäiset, kuukausittaiset sekä vuosittaiset huolenpitotoimenpiteet valmistajien huolenpito-ohjelmien mukaisesti edesauttavat annettujen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Sitoudumme selvittämään toimintamme ympäristövaikutukset ja resurssien tehokkaalla käytöllä ja oikealla ohjauksella vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta sekä jatkuvasti parantamaan toimintaamme. 

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia laki- ja viranomaismääräyksiä. Lainsäädännön muuttuessa sitoudumme kehittämään toimintaamme vastaamaan uusia säädöksiä.

Sitoudumme jatkuvaan koulutukseen, jotta henkilökuntamme pysyy tietoisena yrityksemme ympäristön ja sen hoitoon ja suojeluun liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. Jokaisella yrityksessämme toimivalla henkilöllä on tiedossaan ympäristöpolitiikka, jota toteutamme ja jokainen työntekijä vastaa ympäristösuojelullisen toiminnan ylläpitämisestä sekä toteutumisesta työssään. Edellytämme pääyhteistyökumppaneiltamme ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöä huomioivaa toimintaa.LAATUPOLITIIKKA

Pyrimme parantamaan toimintojamme asettamalla laadullisia tavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista, sekä edellyttämällä laatupolitiikkaa myös pääyhteistyökumppaneiltamme. Hyvän yhteistyön ja jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme virheettömiin toimituksiin, tehokkaaseen toimintaan ja tyytyväiseen asiakkaaseen.

Olemme sitoutuneet selvittämään toimintamme laatuun liittyviä vaikutuksia. Resurssien tehokkaalla käytöllä, asianmukaisilla välineillä ja oikealla ohjauksella pyrimme parantamamaan jatkuvasti toimintaamme.

Tavoittelemme luottamusta herättävää ja tehokasta toimintaa, jolla voimme varmistaa pysyvän ja taloudellisesti järkevän yhteistyön sidosryhmiemme kanssa.

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia laki- ja viranomaismääräyksiä. Lainsäädännön muuttuessa sitoudumme kehittämään toimintaamme vastaamaan uusia säädöksiä.

Teemme ja tarjoamme henkilökunnallemme jatkuvaa koulutusta, jotta kaikki henkilökuntamme jäsenet pysyvät tietoisina tuotteidemme ominaisuuksien ja tekemämme työn laadukkuudesta. Jokaisella yrityksessämme toimivalla henkilöllä on tiedossaan laatupolitiikka, jota toteutamme ja jokainen työntekijä vastaa laatupolitiikan edellyttämän toiminnan ylläpitämisestä sekä toteutumisesta työssään. Jokaisella henkilökuntaamme kuuluvalla on velvollisuus tehdä kaikkensa, jotta asiakkaan vaatimukset ymmärretään ja pystytään toteuttamaan.

Petri Arvo               Antti Aali
toimitusjohtaja        ympäristö- ja laatuvastaava

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEMME YMPÄRISTÖOHJELMAT

VOLVOHYUNDAI

RENAULT DACIA

AUTOKIERRÄTYS