Korona ohjeet Keskusautohallin henkilökunnalle

COVID-19 TARTUNTATAPA JA TAUDIN VAKAVUUS

Kun COVID-19-tautiin sairastunut yskii, puhuu ja aivastaa, hän tuottaa ilmaan pieniä pisaroita, joissa on tartunnanaiheuttajia. Nämä pisarat leviävät yleensä 1–2 metrin etäisyydelle sairastuneesta. Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti näin pisaratartuntana lähikontaktissa.

Altistumisajalla on todettu olevan suuri merkitys taudin leviämiseen. Yli 15 minuutin oleskelu samassa tilassa koronatartunnan saaneen henkilön kanssa nostaa tartuntariskiä merkittävästi.

Useimmat sairastuneista kokevat lieviä oireita ja toipuvat hyvin. Joillakin ihmisillä tauti voi olla vakava. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä miehiä ja monella heistä on lisäksi ollut jokin perussairaus.


Koronavilkku

Koronavilkku tulee asentaa kaikkiin Keskusautohallin puhelimiin ja puhelimiin, joissa on Keskusautohallin liittymä. Tämä tietenkin vain siinä tapauksessa, että asennus on teknisesti mahdollista.


Työterveyspalvelu Terveystalossa

Jos tunnet itsesi kipeäksi, ota ensisijaisesti yhteyttä Terveystalon etälääkäriin Oma Terveys -sovelluksen chatin kautta.

Mahdollisten kysymysten osalta Terveystalossa toivotaan, että yhteydenotot tehdään oman työterveyshoitajan kautta verkkosivuilta tai puhelimitse

Varaa aika työterveyshoitajalle tästä https://ajanvaraus.terveystalo.com/fi/

Varaa aika työterveyshoitajalle tästä  https://ajanvaraus-beta.terveystalo.com/fi/ajanvaraus/tyoterveysajat

Lisää tietoa asioinnista löydät verkkosivuilta


Hengitystieoireisten hoito keskitetty Turun alueella Terveystalo Pulssiin

Hengitystieoireisten potilaitten hoito järjestetään suojavarusteissa erillisellä alueella, jonne käynti on Humaliston Apteekin ja Pulssin välisestä sisäänkäynnistä.

Näin vältetään altistamasta muita potilaita tarpeettomasti ja varmistetaan, että hoito järjestyy mahdollisimman hyvin. Lääkärikeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella ohjataan hengitystieoireiset ensisijaisesti etäpalveluun, jonka kautta hoidon tarpeen arviointi. 

Kaikki toimipisteemme ovat avoinna normaalisti ja palvelut ovat monipuolisesti saatavilla sekä lääkärikeskuksissa että etävastaanotoilla. 

Omaolo on kansallinen digipalvelu, joka auttaa sinua arvioimaan hoidon tai palvelun tarvettasi. Jos epäilet koronavirusta, vastaa oirekyselyyn Omaolossa.

https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649


Covid-19-torjuntatoimet työpaikalla

Puhtaus ja hygienia

Muista pestä kädet säännöllisesti saippualla ja aina ennen ruokailua! Ruokalassamme on käsidesiä kaikkien ruokailijoiden käyttöön ja sitä tulee käyttää ennen ruokailuvälineiden ja aterian annostelua.

Kaikkien työntekijöiden, esimiesten ja johdon on toimittava ohjeiden mukaan ja vältettävä tarpeettomia riskejä. Yskittäessä on suu suojattava liinalla, hihalla tai muulla henkilökohtaisella suojalla pisaratartunnan leviämisen estämiseksi.

Varmistamme yhteistyössä RTK:n kanssa, että työpaikkamme on puhdas ja hygieeninen, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta. Toimet auttavat ehkäisemään myös muita tartuntatauteja kuten kausi-influenssaa ja vatsatauteja.

Erityisesti työpisteillä, joissa työskennellään toisten välittömässä läheisyydessä, on huolehdittava hyvästä hygieniasta ja yleisestä puhtaudesta. Yhteiskäytössä olevien laitteiden näppäimistöt ja muut työvälineet on puhdistettava päivittäin. Sama koskee asiakkaiden käytössä olevien koneiden ja laitteiden puhdistusta. Esimiesten tehtävänä on organisoida toiminta omilla vastuualueillaan siten, että tätä ohjetta noudatetaan.

Omien henkilökohtaisten työvälineidensä ja työpisteidensä siisteydestä kukin työntekijämme vastaa aina itse. Asiaan on kiinnitettävä nyt paljon huomioita ja huolehdittava hygieniasta erityisen hyvin.

Asiakkaiden autot, esittelyautot ja huollon sijaisautot on puhdistettava aina käytön jälkeen. Esittelytiloissa olevat halliautot on puhdistettava päivittäin. Esimiesten tehtävänä on organisoida toiminta omilla vastuualueillaan siten, että tätä ohjetta noudatetaan.

Keskusautohallilla on käytettävissä käsidesiä sekä puhdistusliinoja, joilla erilaisia pintoja voi puhdistaa. Jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle on jaettu kaksi omaa käsidesipurkkia omalla työpisteellä käytettäväksi. Käsidesiä löytyy hyvin monista paikoista ja se on tarkoitettu henkilökuntamme ja asiakkaiden käyttöön. Mikäli henkilökuntaamme kuuluva henkilö huomaa tyhjän käsidesipurkin on toivottavaa, että hän tuntee vastuunsa ja noutaa tilalle uuden purkin tai informoi asiasta omaa esimiestään.

Suojainten käyttö

Kasvomaskipakko jatkuu toistaiseksi.

Mikäli henkilökuntamme jäsen on halukas käyttämään koko kasvot suojaavaa läpinäkyvää suojainta, on se mahdollista. Myös oman kangasmaskin käyttö on salllittua.

Jokaisessa toimipisteessämme on hengityssuojaimia ja kasvomaskeja. Asiakaspalveluhenkilöillä tulee olla kasvomaskeja työpisteissään helposti käyttöön otettavissa asiakaspalvelutilanteissa. Mikäli on epätietoisuutta, mistä maskin saa käyttöönsä, tulee olla yhteydessä omaan esimieheen.

Suojaimet on tarkoitettu käytettäväksi työtehtävissä.


Jos Keskusautohallissa olevalla henkilöllä epäillään COVID-19 -tartuntaa

Mahdollinen sairastunut on ohjattava huoneeseen tai alueelle, jossa hän ei altistuta muita. Sairastunut pukee maskin kasvoilleen. Häneen voidaan pitää yhteyttä esim. puhelimella ja hän voi soittaa työterveyshuoltoon tai paikalliseen terveyskeskukseen.

Tämän jälkeen kaikki virukselle altistuneet pitää määritellä. Altistuneiksi luetaan ne, jotka ovat olleet kontaktissa sairastuneen kanssa 48 tuntia ennen näytteenottoa sekä 14 päivää näytteenoton jälkeen. Korkean riskin kontaktiksi lasketaan yli 15 minuutin kestävä kohtaaminen kasvotusten alle kahden metrin etäisyydeltä. Myös suljetussa tilassa esim. kokoushuoneessa oleskelu yli 15 minuutin ajan katsotaan lähikontaktiksi.

Näissä tapauksissa on aina oltava nopeasti yhteydessä työsuojelupäällikköömme Antti Aalin ja toimitusjohtaja Petri Arvoon.

Sairauspoissaolot

Jos epäilee sairastuneensa, on pysyttävä kotona, jotta ei tartuta muita työntekijöitä. Keskusautohallilla on normaalisti käytössä 1+1-päiväinen omailmoitusmalli, mutta Koronavirukseen sairastuneen tai sitä epäilevän työntekijän on otettava yhteyttä mahdollisimman nopeasti Terveystaloon sekä puhelimitse omaan esimieheen lisäohjeita varten.

Turhaa terveyspalvelujen kuormittamista on vältettävä, mutta Terveystalon ohjeiden mukaan sairaiden on mentävä vastaanotolle tai antamaan laboratorionäyte, kun siihen on tarve. Mene lääkäriin joko kävellen tai omaa autoa käyttäen.

Karanteeniin määrätty työntekijä ja lapsen sairastuminen tai altistuminen

Karanteeniin henkilön voi määrätä vain tartuntatautilääkäri ja karanteeniin määrätyn työntekijän kanssa voidaan sopia etätyöstä, mikäli se työnkuvan kannalta on mahdollista. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Alle 10-vuotiaan lapsen huoltajalla on normaalisti oikeus jäädä hoitamaan sairastunutta lasta kotiin lääkärintodistuksella maksimissaan neljän päivän ajaksi. Mikäli lapsi on sairastunut koronaan, tulee huoltajan tämän jälkeen 5. päivästä eteenpäin itse hakea Kelalta tartuntapäivärahaa loppukaranteenin ajaksi. Tällöin huoltajalla tulee olla lääkärintodistus tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä.

Mahdollisten kysymysten osalta Terveystalossa toivotaan, että yhteydenotot tehdään oman työterveyshoitajan kautta

Koulut ja päiväkodit

Työntekijän lapsi tai muu läheinen altistuu koronalle päiväkodissa. Palkanmaksuvelvoitetta kotiin lasta tai läheistään hoitamaan jäävälle henkilölle ei ole. Kun lapsi saa selviä oireita tai sairastuu, sovelletaan tilapäisen poissaolon/lyhyen tilapäisen loman säännöksiä.

Jos terve lapsi joutuu jäämään kotiin koulun tai päiväkodin sulkemisen takia, työntekijällä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta olla pois työstä. Koulujen ja päiväkotien sulkeutuessa on mahdollista, että työntekijä voi joutua jäämään kotiin, varsinkin jos kyseessä on alle 10-vuotias lapsi.

Mikäli kotiin jäävä lapsi on terve, työntekijä voi jäädä kotiin, mutta tästä johtuva poissaolo on palkatonta tai sovittaessa tähän voidaan käyttää esimerkiksi kertyneitä lomapäiviä. Näistä vaihtoehdoista on aina neuvoteltava ja sovittava esimiehen kanssa erikseen.

Yritysvierailut

Keskusautohalli suosii sekä yritysvierailuissa sekä tapaamisissa edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa etäyhteydenottoja. Asiakkaat niin automyynnissä kuin huollossa ja varaosissakin ovat tervetulleita tekemään ostoja normaaliin tapaan, mutta esimerkiksi myyntiedustajat, esittelijät ja muut tapaamiset pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan etänä. Yli 6 hengen kokouksia ja yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

Myös oman henkilökuntamme yritysvierailut, koulutukset ja muut oman työpaikan ulkopuolella tapahtuva työmatkailu rajoitetaan välttämättömiin. Matkustamista Uudellemaalle ja sieltä tänne tulee välttää.


Matkustaminen ja karanteeni

Työmatkat

Työajalla tehtävät matkat kotimaassa tehdään toistaiseksi oman harkinnan mukaan. Mikäli mahdollista, käytetään web-pohjaisia kokouksia ja koulutuksia, jotka eivät vaadi matkustamista.

Henkilökohtaiset ulkomaanmatkat

Kaikki Keskusautohallin työntekijät, jotka ovat lähteneet ulkomaille 9.8.2020 tai sen jälkeen ja ovat nyt palaamassa tai palanneet Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. 

Katso tästä voimassa olevat rajoitukset

Lounaskahvio

Kahvio on suljettu 28.3. asti.

Etätyöt Keskusautohallissa

Etätöitä voidaan tehdä tapauskohtaisesti yksikön päällikön suostumuksella silloin, kun työtehtävät mahdollistavat etätyön tekemisen. Etätöihin voidaan myös tarvittaessa määrätä. Etätöiden tekemisen edellytys on, että työntekijällä on käytössään etätyön edellyttämät työvälineet. Mikäli henkilö on etätöissä, tulee hänellä olla videoyhteys omaan esimieheensä vähintään kerran päivässä

Keskusautohallin varautumisryhmä

Keskusautohallin Koronaviruksen varautumisryhmä on perustettu 10.3.2020. Ryhmän puheenjohtaja on Petri Arvo, sen jäsenet ovat Niina Helenius, Jussi Salo, Pasi Teinikivi, Jarmo Kytömaa, Kai Jaakola ja Riina Vesanen. Ryhmän sihteerinä toimii Antti Aali. Ryhmän tehtävänä on vastata valmistautumisesta mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan.

Ryhmä koordinoi varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelman ajan tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa liittyen esimerkiksi siivoukseen, sairaustapauksiin, eristämiseen tai karanteeniin. Ryhmä seuraa valtakunnallista tilannetta, UM:n matkustustiedotteita sekä THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita.

Ryhmä arvioi myös erilaisten skenaarioiden, esimerkiksi mahdollisten karanteenien vaikutusta toimintaan ja toimitusketjuihin.