Tilinpäätöstiedote 2020

Autokannan käyttövoimamurros etenee vakaasti
­– sähköistyminen edistyy ilman tieliikenteen verotuksen kiristämistä

Keskusautohallissa ladattavien hybridien osuus uusien Volvojen myynnistä oli vuonna 2020 46 % ja täyssähköautojen, joista ensimmäiset rekisteröitiin joulukuussa, 2 %. Ladattavien autojen osuus oli siis yhteensä lähes puolet Keskusautohallin myymistä Volvoista. 15 % myynnistä oli ei ladattavia hybridejä, joissa pääasiallisena käyttövoimana oli joko bensa tai diesel. Loput myynnistä jakautuivat lähes puoliksi pelkästään bensiiniä tai dieseliä polttoaineenaan käyttäviin autoihin.

”Keskusautohallin myynnin jakauma on hyvä osoitus siitä, miten nopeasti liikenne sähköistyy käyttäjien omien hankintapäätösten kautta, kun heille sopivia tuotteita on tarjolla. Uskon vahvasti, että valtaosa päätöksistä on tehty asiakkaidemme omista lähtökohdista ja ennen kaikkea autoiluun liittyvistä tarpeista. Uusi teknologia, EU:n asettamat päästörajat valmistajille ja sopivat kannusteet autoilijoille toimivat juuri odotetulla tavalla liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Riippumatta auton käyttövoimasta on uusi vastaava auto aina vähäpäästöisempi kuin vanha. Ongelmana Suomessa on erittäin vanha ja edelleen ikääntyvä autokanta, joka luonnollisesti aiheuttaa ympäristön kuormitusta. Kiristykset uusien autojen verotukseen tai niiden käyttöön, käyttövoimasta riippumatta, eivät poista tätä ongelmaa. Autokantaa pitää saada uudistettua ja keinot siihen kyllä löytyvät.” toteaa Keskusautohallin toimitusjohtaja Petri Arvo.

Autoalan tiekartassa sähköistyminen etenee uusien autojen ensirekisteröinneissä lähivuosina nopeasti. Sähköistyminen etenee kaikilla rintamilla täyssähköautojen, ladattavien hybridien sekä erilaisten sähköisten hybridivoimalinjojen yleistyessä. Ladattavien autojen valikoima ja saatavuus paranee huomattavasti vuosikymmenen loppua kohti ja hankintahinnat lähestyvät vähitellen polttomoottoriautojen hintaa. Tärkeimpänä kehitystä voimistavana tekijänä on EU:n autonvalmistajille asettamat keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitearvot, jotka edellyttävät sähköautojen osuuden kasvua.

Ladattavat hybridit avaavat latua sähköistymiselle

Ladattavien autojen osuus kaikista Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista kasvoi viime vuonna noin 18 prosenttiin – ladattavien hybridien osuus kasvoi noin 14 prosenttiin ja täyssähköautojen noin 4 prosenttiin. Ladattavien autojen osuuden arvioidaan autoalan käyttövoimaennusteessa kasvavan hieman yli 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vielä tällä vuosikymmenen alkupuolella ladattavat hybridit ovat täyssähköautoja suositumpia, mutta täyssähköautojen suosio kasvaa erityisesti vuoden 2025 jälkeen.Sähköistyminen ei edellytä tieliikenteen verotuksen kiristämistä

Autoalan päivitetyssä tiekartassa arvioidaan jo nykyisen teknologisen kehityksen ja kannustetoimenpiteiden seurauksena olevan hieman yli 600 000 ladattavaa autoa vuosikymmenen lopussa. Yleistyminen edellyttää kuitenkin määrätietoista investointia latausinfrastruktuuriin, jotta kotitalouksilla ja yrityksillä olisi mahdollisuus hankkia ladattava auto.

Mikäli autoilussa hankinnan verotuksesta luovuttaisiin vaiheittain ja siirrettäisiin verotuksen painopistettä vuosittaiseen veroon, autokannan kierto nopeutuisi ja autokannan sähköistyminen etenisi nopeammin – ladattavien autojen määrä autokannassa kasvaisi tällöin jo lähes 750 000 autoon vuoteen 2030 mennessä.

Polttomoottoriautot ovat autokannan valtavirtaa myös ensi vuosikymmenellä

Henkilöautokannassa on vuonna 2030 yli 2,2 miljoonaa polttomoottoriautoa. Koska autokannan mittakaavassa käyttövoimamurros on hidas, nopeat hinnanmuutokset tai arvonalenemat eivät ole uusien tai perinteisten käyttövoimien autoilla todennäköisiä. Autojen teknistaloudellinen käyttöikä on Suomessa Euroopan pisimpiä.

Autokannan kierto on Suomessa yli 20 vuoden mittainen, joten autokannan muutokset ovat hidasliikkeisiä. Vaikka sähköautojen määrä kasvaa noin 600 000 autoon, noin 80 prosenttia autokannasta kulkee vielä vuonna 2030 polttomoottorilla. Autokannan käyttövoimamurros on looginen evoluutio – ei nopea ja hallitsematon revoluutio,” toteaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.Pakettiautot ja pienet jakelukuorma-autot ovat vasta sähköistymisen alkumetreillä

Myös pakettiautokannassa sähköistymisen ennakoidaan käynnistyvän vähitellen lähivuosina. Pakettiautoilla ja jakelukuorma-autoilla sähköautojen mallivalikoima on ollut suppea ja sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on jäänyt vielä hieman yli prosentin luokkaan. Vuoteen 2025 mennessä ladattavien autojen osuuden ennakoidaan kasvavan noin 17 prosenttiin. Myös kaasun osuuden on arvioitu kasvavan noin lähivuosina. Täyssähköautojen yleistyminen nopeutuu vuoden 2025 jälkeen.Keskusautohallin vuosi 2020

Huolimatta Covid-19 vaikutuksista, Keskusautohallin liikevaihto kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 71,8 milj.€. Epidemian vaikutukset näkyivät selvimmin uusien autojen kaupassa, kun uusien autojen kauppa kävi edellistä vuotta heikommin. Vaihtoautokauppa puolestaan kävi hyvin. Myös teknisessä palvelussa myynti kävi hienosti. Vuosi 2020 oli uusien merkkiedustusten, Honda ja Nissan osalta ensimmäinen kokonainen toimintavuosi ja näkyy positiivisesti koko yhtiön luvuissa. ”Yhtiön nettotulokseen 2,067 milj.€, joka oli 0,795 milj.€ edellistä vuotta parempi, olemme tyytyväisiä, koska se mahdollistaa tulevat investoinnit digitalisaatioon ja kauppapaikkojemme kehittämiseen” kommentoi hallituksen puheenjohtaja Heikki Hedman ja jatkaa ”Hyvä tulos on monen tekijän summa ja meillä kokonaisuus toimii hyvin. Tuotteemme ovat hyvin kilpailukykyisiä, meillä on erinomainen henkilökunta ja uskolliset asiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin.”Tutustu meihin