Tietosuojaseloste

Keskusautohalli Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Keskusautohalli Oy
Rieskalähteentie 75
20300 Turku
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harry Valanne
tietohallintopäällikkö / tietosuojavastaava
0207 218 113
harry.valanne@keskusautohalli.fi
 

3. Rekisterin nimi

Keskusautohalli Oy:n asiakasrekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoito
 • Tiedottaminen
 • Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen, markkinointi ja kehittäminen
   

5. Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin:

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero(t)
 • sähköpostiosoite
 • markkinoitilupa ja -kielto
 • asiakastapahtumat (esim. huoltokäynnit)
 • auton tiedot (esim. merkki, malli rekisterinro)
 • Volvon kanta-asiakasnumero
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
   

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakas itse
 • Volvo Car Finland Oy Ab
 • Bassadone Automotive Nordic Oy
 • NCG Finland
 • Nissan Nordic Europe Oy
 • Trafi
   

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan edellä mainituille maahantuojille, tarkoituksena asiakassuhteen hoito, tiedottaminen ja tuotteiden sekä palveluiden tuottaminen, markkinointi ja kehittäminen.
 

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: rekisteriä voivat käsitellä vain Keskusautohalli Oy:n henkilöstö, jolla on työtehtävien edellyttämillä valtuuksilla oleva henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Manuaalinen aineisto: asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joissa on murtohälytysjärjestelmät, sekä kameravalvonta.
Henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus rekisterin sisältämien asiakastietojen suhteen.
 

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tarkastus- ja tietojen siirto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja niin halutessaan saada tiedot joko tulostettuna tai jäsennellyssä muodossa sähköisesti ja siirtää ko. tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Harry Valanne
Keskusautohalli Oy
Rieskalähteetie 75
20300 Turku

Pyynnöstä tulee käydä ilmi, halutaanko tiedot tulosteena, vai sähköisessä muodossa, sekä riittävän tarkat ja yksilöidyt tiedot, jotta reksteröity voidaan tunnistaa luotettavasti rekisteristä. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti rekisteröidylle hänen valitsemassaan Keskusautohalli Oy:n toimipisteessä, hänen esittäessään virallisen henkilötodistuksen.

 

Evästekäytäntömme      Keskusautohalli Oy rekisterinpitäjänä